27
Jun

Genero expanderar!

Som ett led i att öka närvaron i den expansiva öresundsregionen kommer Genero under sommaren att etablera ett lokalkontor i Helsingborg. Detta för att möta den ökade efterfrågan i södra Sverige och på den danska sidan. Generos Key Account Manager Mikael Svärd kommer primärt att ansvara för regionen, med start redan nu i sommar.

För oss har det alltid varit självklart att utvecklas tillsammans med och nära våra kunder, så detta känns som ett naturligt steg i rätt riktning.

IMG_8587