Smidigare och smartare arbetsliv för dig som jobbar inom sälj

Hur kan man tillgodose behoven hos hela säljorganisationen med ett enda verktyg? Det var utgångspunkten när Genero startades 2001. Lösningen blev ett säljstöd som fyller tre avgörande funktioner.

Mobilitet. Oavsett bransch, brottas säljaren ute på fältet med att få tiden att räcka till. Generos säljstöd rymmer hela säljprocessen i en mobil eller surfplatta.  Det färdiga arbetssättet minimerar tiden för administration vid kundbesöken och ger säljaren förutsättningar att fokusera på kunden.

Kommunikation. Säljchefen har ett utmanande jobb med krav på sig att visa positiva siffror till företagsledningen och samtidigt motivera och driva sina säljare. Generos säljstöd stärker säljkårens position på företaget genom att underlätta kommunikationen. Säljchefen kan med ett enda verktyg styra och stötta säljarna och dagligen hålla företagsledningen uppdaterad utifrån relevanta mätvärden.

Strategi. Försäljningen är hjärtat i verksamheten och företagsledningen behöver få relevanta underlag för att fatta beslut om olika förbättringsinsatser. Då är det avgörande att utgå från rätt parametrar. Genero erbjuder därför många olika former av målstyrning. Vi synliggör säljkårens lönsamhet genom visa tydliga samband mellan säljarnas aktiviteter och resultat.

Jag hoppas att Genero har väckt din nyfikenhet. Genero är mycket mer än bara en systemleverantör. Vi är väl insatta i våra kunders verksamheter och våra rådgivare tar en aktiv roll i att föreslå alternativa vägar till ett högre resultat.